JOKES


Andika insha kuhusu UMUHIMU WA MAJI

HIVI NDIVYO KAMAU ALIANDIKA INSHA YAKE

Siku moja ng'ombe setu silikuwa simenyota sana.
Babangu aliniabia nisitware sikanywe maji.

Silipofika, silikuta gatangi ka mai kamegaragario.
Ng'ombe sikaanza kuania. Sikaania,sikaania, sikaania mpaka babangu akatoka rugongo akakuja kianda.

Akaniuliza "Kamau, kwanini ng'ombe sinaania hivyo?
Nikamwira ni gatangi kamegaragara.
Alinichapa sana na ndio nikajua umuhimu wa maji.

 

>>>More jokes

 


 
DAILY QUOTES

On the keyboard of life, always keep one finger on the Escape key.


I love deadlines. I especially like the whooshing sound they make as they go flying by.


 
TODAY'S JOKE
Subject: Simu........... Na Swaleh Mdoe
Kabla sijameza kope langu la maji hebu tafakari haya:

Mke na mume walisikizana wakitaka ngono watatumia code " kupiga simu" ili watoto wasielewe. ..More
 
IT TIP
Saving Randomise (Shuffle) in iTunes Playlist
1. Create a playlist
2. Click the shuffle button ....More
 
Copyright ©2008 Paul Kibuku. All rights reserved